Aangepast Besluit Wapenverloven!

Korpscheftaken van Politie hervatten 3 maart 2021 hun werkzaamheden

dinsdag 2 maart 2021

De Nationale Politie laat ons weten dat met ingang van 3 maart 2021 de afdelingen Korpscheftaken van de Politie hun werkzaamheden zullen hervatten. Uiteraard gebeurt dat met inachtneming van de nog van toepassing zijnde coronamaatregelen. Het hervatten van de werkzaamheden betekent dus dat wapenverloven weer verlengd worden en de bijschrijving en afschrijving van wapens ook weer mogelijk is.

De hervatting van deze werkzaamheden gebeurt wel gefaseerd. Vanwege de grote achterstand die inmiddels is ontstaan en de hoeveelheid werk die op deze afdelingen afkomt vanwege het collectief verlengen van alle jachtaktes deze maand, kan het zijn dat niet direct alle diensten kunnen worden verricht.

Voor de verlenging van bestaande wapenverloven wordt niet langer gebruik gemaakt van het Verlengingsbesluit zoals dat tot op heden van toepassing was, maar geldt er een nieuwe procedure en de stappen die verlofhouders moeten doorlopen, zijn als volgt:

 

Vandaag 14 april 2021 heb ik, Hoofd Schietbureau,  KC-taken gebeld en en gevraagd  hoe om te gaan met de situatie.

het volgende is hier uit gekomen:

  1. Wacht met verlengen tot u een brief hierover heeft gekregen van KC-taken.
  2. Voordat u uw verlof inzendt of afgeeft, adviseren wij u een kopie daarvan voor uzelf te maken.
  3. Ondanks het verzoek van de KNSA daartoe, zal de politie u geen ontvangstbewijs van uw verlof verstrekken; bewaar daarom de kopie van uw verlof goed en neem die mee wanneer u naar de schietsportvereniging gaat. ( als deze weer open is )
  4. Verstrek gelijktijdig met uw verlof, een ingevuld en ondertekend WM32-formulier (deze kan u via onze site downloaden en maak ook hiervan een kopie voor uzelf).
  5. Het overleggen van uw schietregister is voor dit jaar niet nodig.
  6. De verlofhouder ontvangt bericht dat, zodra de coronamaatregelen dat toestaan, het verlof kan worden opgehaald en dat gebeurt – zo is het voornemen – niet later dan 1 juli 2021.

Bron: https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2021/korpscheftaken-van-politie-hervatten-3-maart-2021-hun-werkzaamheden/ 

N.b.
In het geval van een WM32 en/of een WM3 formulier kunt u gebruik maken van deze digitale formulieren.

Vul het formulier digitaal in, sla het formulier op en mail het naar wm3@svgeneraalchasse.nl
Tip:
Formulieren kunt u vinden onder het menu ‘Formulieren e.d.’

 

 

 

 

47
Updated: april 14, 2021 — 10:02 am