Vrijwilligerswerk

Door vrijwilliger te zijn ben je betrokkenheid met de vereniging.
Vrijwilligers hebben we voor diverse zaken nodig. Het meest in het oog springende taken zijn de bardienst en het schietbureau.
Voor bardiensten en schietbureau geldt dat er een kleine voorbereiding nodig is. Een andere taak die je als vrijwilliger kan invullen is die van Verenigingsveiligheidsfunctionaris (VVF). Hiervoor is een kleine training noodzakelijk.

Bardienst:
De bardienst vrijwilliger volgt de instructie verantwoord alcohol schenken die door het NOC*NSF in samenwerking met een werkgroep van sportbonden is ontwikkeld.
Wil je vrijwilliger worden voor bardiensten dan moet je een korte online instructie volgen.
Doel van de instructie is om de bar vrijwilligers kennis bij te brengen over het verantwoord schenken van alcohol en deze te toetsen middels een test.
Deze training duurt ongeveer een uur.

De deelnemer kent door het succesvol afronden van de test ‘verantwoord alcohol schenken’ de belangrijkste effecten en risico’s van alcoholgebruik. De deelnemer is op de hoogte van delen van de Drank- en Horecawet die belangrijk zijn voor het verantwoord schenken van alcohol en is in staat om het geleerde in de praktijk toe te passen.

De test bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Alcohol en leeftijd
  • Nee verkopen
  • Alcohol en de wet
  • Feiten over alcohol

Na afloop krijg je het certificaat ‘Verantwoord alcohol schenken’ waarvan je het hoofd van de bar een kopie geeft. Deze moeten op de vereniging aanwezig zijn voor onverwachte controles.

Schietbureau:
Wil je meehelpen op het schietbureau dan moet je minimaal één jaar lid zijn en de groot kaliber training met succes hebben afgerond.