Action Shooting (Steel Plates)

Action Shooting (Steel Plates)

Action Shooting wordt geschoten op 13 steel-plates, waarvan de laatste een stop-plate is.
Het gebruik van veiligheidsbril, veiligheidsvlag en gehoorbeschermers is verplicht.
De te gebruiken steel-plates zijn rond van vorm met een diameter van:
Voor klein kaliber pistool/revolver: 10cm +/- 5 mm
Voor groot kaliber pistool/revolver: 20 cm +/- 5 mm
Het tijdslimiet is gesteld op 120 sec. (2 minuten)
Er wordt geschoten in 6 categorieen.

  1. Standaard Klein kaliber pistool/revolver
  2. Standaard Groot kaliber pistool
  3. Standaard Groot kaliber revolver
  4. Open/vrij Klein kaliber pistool/revolver
  5. Open/vrij Groot kaliber pistool
  6. Open/vrij Groot kaliber revolver

De cat. Klein kaliber wordt verschoten met pistool/ revolver met een kaliber .22 (5,6 mm).
De cat. Groot kaliber wordt verschoten met pistool/ revolver met een kaliber .30 t/m .459 (7,62 mm t/m 11,66 mm)

De trekkerdruk en de te gebruiken munitie is vrij, met uitzondering van munitie met een extra metaaldoorborend effect, ontvlambare en lichtspoormunitie alsmede meervoudige projectielen zoals hagelmunitie.
Munitie die door de wedstrijdorganisatie als onveilig wordt beschouwd dient door de schutter uit de wedstrijd te worden genomen.
Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

De wapens mogen als volgt geladen worden:
Revolver: maximaal 6 patronen
Pistool standaard: maximaal 8 patronen
Pistool open: aantal patronen vrij echter er moet één magazijnwissel zijn tussen de eerste en de laatste stop-plate.
Per Categorie worden 5 series verschoten waarvan de beste drie tellen voor de uiteindelijke uitslag.

Baancommando’s kunnen zowel in de Nederlandse of in de Engelse taal gegeven worden:

“LADEN EN PROEFAANSLAGEN MAKEN”
“LOAD AND MAKE READY”
“IS DE SCHUTTER GEREED ?”
“ARE YOU READY”
“ATTENTIE”