Lid worden bij SV Generaal Chassé.

Lid worden bij SV Generaal Chassé

Lid worden bij SV Generaal Chassé gaat in een aantal stappen.
Dat is niet verwonderlijk, want uiteindelijk kan het betekenen dat je een wapenverlof van de Politie krijgt.

1) Als eerste krijg je een kennismakingsgesprek.
Hier wordt gekeken of je wel bij de vereniging past en kan je kijken of de vereniging wel bij jou past. Lijkt dat het geval dan vul je een aanmeldformulier in, en wordt je uitgenodigd voor een intake gesprek. Daarna wordt je eventueel uitgenodigd voor de veiligheidscursus.

2) De Veiligheidscursus.
Hier leer je wat de veiligheidsregels zijn en leer je veilig omgaan met diverse klein kaliberwapens. De cursus is over 6 avonden (en weken) verdeeld.
Onderdeel van de training is aandacht voor het wedstrijdaspect, het zogenaamde sportschieten.
Lid zijn van een schietsportvereniging en meedoen aan wedstrijden is de belangrijkste reden dat je een verlof kan krijgen.
De veiligheidscursus wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Haal je dit dan krijg je een certificaat en mag je zelfstandig (zonder begeleiding) de baan op.
Om mee te doen aan de veiligheidscursus moet je de volgende zaken aan leveren:

3) Heb je eenmaal de test, aan het einde van de veiligheidscursus, gehaald dan kan je aspirant lid van de schietclub worden.
Zodra je bent ingedeeld voor de veiligheidscursus moet je een verklaring omtrent goed gedrag (VOG) inleveren.
Een VOG kan je online of bij het gemeentehuis aanvragen.

Aspirant lid zijn houdt in dat je gedurende een periode van ten minste 6 maanden jezelf verder bekwaamd in de schietsport.
Je kan het met auto rijden vergelijken. Autorijden leer pas echt goed in het verkeer, nadat je het rijbewijs hebt gehaald.
Je kan nu veel gaan oefenen en eventueel nog wat extra begeleiding van een basistrainer krijgen.
Bij aanvang van het aspirant-lidmaatschap* wordt je pas echt lid van de vereniging. De vereniging meldt je aan bij de KNSA.

* Je krijgt in deze periode een factuur voor je contributie. De contributie bestaat o.a. uit de resterende maanden van het lopend kalenderjaar en de aanmeld- en lidmaatschapskosten van de KNSA. KNSA contributie is afhankelijk van het moment in het jaar.
(voor de bedragen zie de pagina contributie 2022)

4) Gedurende de periode van het aspirant-lidmaatschap wordt er naar je gekeken. Je wordt beoordeeld op veiligheid en of je verantwoord (zoals geleerd) omgaat met de wapens en munitie. Maar eventueel ook aan de bar. Ben je een sociaal persoon die het gezelschap van medeschutters zoekt.
Aan het einde van deze periode kan dan alsnog een gesprek volgen. Dit gesprek is met de ballotagecommissie. De ballotagecommissie brengt een advies uit aan het bestuur en het bestuur beslist of jouw aspirant-lidmaatschap uiteindelijk wordt omgezet naar een definitief lidmaatschap. Uiteraard krijg je bericht van deze beslissing.

Graag tot ziens!

Namens het bestuur