Baanreglement SV Generaal Chassé

Baanreglement S.V. Generaal Chassé

 1. Het is verboden om de schietbanen te betreden, met welk doel of intentie dan ook, wanneer men alcohol heeft genuttigd of een andere stof tot zich heeft genomen die de aandacht , concentratie en/of het verantwoordelijkheidsbesef vermindert. Op overtreding, door het hoofd schietbureau en/of baancommandant geconstateerd en vastgelegd, staat een sanctie zoals genoemd in artikel 7 van het HH reglement
 2. Gehoorbescherming is altijd verplicht.
 3. U schiet uitsluitend op hiervoor bestemde papieren en/of andere doelen.
 4. Met verenigingswapens wordt uitsluitend door de vereniging verstrekte munitie verschoten.
 5. Alle vormen van ongericht vuur zijn nadrukkelijk verboden.
 6. Op de schietbaan worden alle wapens uitsluitend ongeladen met verwijderd magazijn en met geopende slede/trommel vanuit tas of koffer naar het schietpunt en vice versa meegenomen.
 7. Op de schietpunten wijzen alle wapens uitsluitend richting kogelvanger.
 8. Alleen op het schietpunt mogen er wapens worden geladen. Het is niet toegestaan wapens te laden met meer dan vijf patronen. Uitzondering op deze regel is het schieten in KNSA erkende disciplines, waarbij uitsluitend onder begeleiding van een baancommandant wordt geschoten.
 9. Snelvuur vanaf de schietpunten is verboden. Uitzondering op deze regel is het schieten in de KNSA erkende disciplines, waarbij uitsluitend onder begeleiding van een baancommandant wordt geschoten.

10 .Bij schieten voor de kogelvanger op doelen die het risico van een ricochet kunnen opleveren is het dragen van een veiligheidsbril verplicht.

 1. Storingen aan wapens worden met in acht nemen van punt 6 uitsluitend op het schietpunt verholpen.
 2. Storingen aan verenigingswapens alsmede schoten in de vloer, wanden of plafond dienen gemeld te worden bij de baancommandant.

 

Eenmaal uitgeschoten, ruimt u uw schietpunt op. U laat geen rommel achter op de schietpunten/schietbaan. Ook hulzen dienen te worden opgeruimd.

 1. De hulzen van op de vereniging aangeschafte munitie moeten worden gedeponeerd in de hulzen afvalbak.
 2. Het is alleen toegestaan eigen wapens over te dragen aan anderen indien de verlofhouder op het schietpunt aanwezig is.
 3. Ieder lid van de vereniging dient er altijd van doordrongen te zijn dat verantwoordelijkheidsbesef de grondslag is van alle wapengebruik.
 4. Het is verboden om hulzen in de papier en afval container te gooien.
 5. Het bestuur, schietbureau en de baancommandant zal nadrukkelijk toezien op naleving van dit baanreglement. Bij overtreding van deze regels zullen er sancties worden opgelegd door het bestuur.

 

Het bestuur, Algemene Ledenvergadering,
Datum: 22 juni 2012