Standaard Pistool

STANDAARD PISTOOL
Deze discipline wordt verschoten op de Int. Pistoolschijf 25/50 mtr. en het schietprogramma bestaat uit 12 series van 5 schoten vooraf gegaan door één proefserie van 5 schoten. De schietafstand is 25 mtr. De gehele wedstrijd wordt in tijd geschoten en ziet er als volgt uit: Proefserie 5 schoten in 150 sec. daarna 4 series van 5 schoten in 150 sec. elk daarna 4 series van 5 schoten in 20 sec. elk daarna 4 series van 5 schoten in 10 sec. elk Toegestaan zijn alle wapens van het kal. .22 (5,6 mm) en een trekkerdruk van min. 1000 gr. De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder zijn dan 1400 gram incl. accessoires, loopgewicht en geplaatst leeg magazijn en moeten passen in een kistje van 300x150x50 mm. Alvorens aan de wedstrijd te beginnen krijgt de schut(s)ter de gelegenheid de schietbaan te betreden om zijn/haar uitrusting uit te pakken en gereed te leggen. Wanneer dit (op indicatie van de baancommandant) is gebeurd krijgt de schut(s)ter 5 minuten de tijd om zich voor te bereiden op de wedstrijd. Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een baancommandant aanwezig die de navolgende commando’s zal geven. Voorbereidingstijd van 5 minuten start nu. ( het is de schut(s)ter toegestaan richtoefeningen te maken en droog te vuren). STOP: ** Wapens laden voor de proefserie : (d.w.z. patroonhouder vullen en het wapen doorladen ). schutter mag ook proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut. Attentie: zie *) De schietschijf draait nu weg en komt na 7 sec. weer voor om na 150 sec. (serietijd) weer weg te draaien. Stop, Wapens ontladen en veiligheidsvlag plaatsen Wanneer een ieder aan dit commando gehoor heeft gegeven en uit de schietstand is gestapt, controleert de baancommandant of alle wapen zijn voorzien van een veiligheidsvlag en geeft dan de baan veilig voor het verwisselen van de schijven.

N.B.: Wanneer de schijven worden afgeplakt zal de hoofdbaancommandant de treffers luid en duidelijk afroepen welke daarna door een schrijver worden genoteerd. Afplakken of verwisselen van de schietschijf gebeurt na iedere 5 schoten!

De treffers moeten en worden bij twijfel gemeten met een schotmaat van kal. 5,6mm (.22). Wanneer dit is gebeurd begint de cyclus bij ** weer opnieuw en geeft de hoofdbaancommandant aan welke serie wordt geschoten b.v. . 1e /2e /3e of 4e serie van 150 sec., 20 sec. of 10 sec. *) In de series van 20 en 10 sec. wordt na het commando: Attentie het wapen in vaardige houding gebracht d.w.z. wapen op 45 ° van het lichaam zonder ondersteuning. Herhaling of het completeren van een serie is toegestaan na een geldige storing, daartoe wordt het wapen met 5 patronen geladen en op commando afgevuurd. Niet afgevuurde schoten en schoten die in de herhalingsserie de schijf niet raken, worden als missers gewaardeerd. De dan vijf laagst tellende schoten worden genoteerd. In totaal lost u dan 65 schoten, excl. de eventuele storingen t.w. 1 storing in de 150 sec. series en 1 storing in de 20 en 10 sec. series tezamen excl. proef Het gebruik van kijker, schietpet en schietbril is toegestaan. Bij gebruik van electronische schietbanen: ** Wapens laden voor de proefserie : (d.w.z. patroonhouder vullen en het wapen doorladen ). schutter mag ook proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut. Attentie: zie *) Op dit commando gaat het rode licht aan voor 7 sec. Na deze 7 sec. gaat het groene licht aan om na 150 sec. , 20 sec. of 10 sec. weer over te gaan in rood licht. Stop: Na 1 minuut wordt het commando ** Wapens laden voor serie …….. , gegeven.