Meesterkaart Licht & Zwaar

MEESTERKAART LICHT EN ZWAAR

Deze discipline wordt verschoten op de Int. Pistoolschijf 25/50 mtr. en het schietprogramma bestaat uit 8 series van 5 schoten vooraf gegaan door twee proefseries van 5 schoten. U ontvangt 10 schietschijven; 8 schietschijven voor de wedstrijd en 2 schietschijven voor proefschoten.
De schijven worden door de schutter, op commando van de baancommandant, gewisseld.
De schietafstand is 25 meter.
Uiteraard zijn er dan een aantal spelregels. Deze worden verwoord in het K.N.S.A. Schiet- en Wedstrijdreglement, welke verkrijgbaar is op het Bondsbureau tegen betaling.
Om u alvast enige inzicht te geven in deze discipline volgen hier enige belangrijke items op een rij.
De discipline Meesterkaart licht wordt verschoten met pistool of revolver van het kaliber 5,6 mm (.22) en een trekkerdruk van min. 1000 gr.
De discipline Meesterkaart zwaar wordt verschoten met pistool of revolver van het kaliber 7,62 t/m 9,65 mm (.30 t/m .38) en een trekkerdruk van min. 1000 gr. De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder zijn dan 1400 gr. incl. accessoires, loopgewicht en geplaatst leeg magazijn en moeten passen in een kistje van 300x150x50 mm.
Voordat de wedstrijd wordt begonnen krijgt u 5 minuten de tijd om u te installeren op de schietbaan.
Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een baancommandant aanwezig die op luiden toon de navolgende commando’s zal geven.

** Wapen Laden voor de proefserie: (d.w.z. patroonhouder vullen, plaatsen en doorladen) u mag ook proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut.
** Attentie: (wanneer geen schutter reageert volgt na 3 sec. het commando)
** Start ( u heeft nu max. 5 minuten de tijd om 5 schoten te lossen) 
** Stop, Schijven wisselen; d.w.z. u kunt de schietschijf naar u toehalen en verwisselen voor een nieuwe schietschijf en daarna weer naar voren sturen.
** Einde wedstrijd: Wapens ontladen en veiligheidsvlag plaatsten, schijf ophalen.

Wanneer dit alles is gebeurt, begint de cyclus bij ** weer opnieuw en geeft de hoofdbaancommandant aan welke serie wordt geschoten. b.v eerste-, tweede-, enz. enz.

N.B.: Het komt voor dat de baancommandant de aanwezigen vraagt of het een probleem is wanneer de schijven worden gewisseld wanneer alle schutters zijn uitgeschoten. U krijgt dan niet de volle 5 minuten tot uw beschikking. Mocht echter één van de aanwezigen daar bezwaar tegen maken dan blijven de volle 5(vijf) minuten van kracht. Het kan dus niet verplicht worden opgelegd!

Het gebruik van baankijker, schietpet en schietbril is toegestaan.

Hieronder een schietvaardigheidsinstructie die bij de beoefening van meesterkaart wordt gebruikt

Schietvaardigheidsinstructies Meesterkaart