Schietsport Disciplines

Het onderdeel Pistoolschieten kent 15 disciplines en elke discipline kent zijn eigen regels.
De disciplines Luchtpistool en Klein Kaliber Pistool worden op een 10 meter schietbaan geschoten.
De disciplines Sportpistool licht / zwaar, Meesterkaart licht / zwaar, Standaard Pistool en Olympisch Snelvuur Pistool op een 25 meter schietbaan.
Bij sommige disciplines wordt er op vaste schijven geschoten, bij andere op klapschijven. (dit zijn schijven die automatisch 180 graden draaien na het schot).
Om de schoten te bekijken is een baankijker toegestaan bij de 25 en 50 meter. Bij alle andere onderdelen niet.
Een baankijker mag nooit op het wapen gemonteerd zijn.
Hieronder een overzicht.

 • Action Shooting
 • Klein Kaliber Pistool
 • Luchtpistool
 • Luchtpistool 5 schot
 • Luchtpistool Opgelegd
 • Meesterkaart licht/zwaar
 • Militair Pistool
 • Olympisch Snelvuur Pistool
 • Service Pistol licht/zwaar
 • Sportpistool licht/zwaar
 • Standaard Pistool
 • Vrij Pistool

ACTION SHOOTING:
Action Shooting wordt verschoten op 13 steel-plates, waarvan de laatste een stop-plate is.
Het gebruik van veiligheidsbril, veiligheidsvlag en gehoorbeschermers is verplicht.
De te gebruiken steel-plates zijn rond van vorm met een diameter van:
Voor klein kaliber pistool/revolver: 10cm +/- 5 mm
Voor groot kaliber pistool/revolver: 20 cm +/- 5 mm
Het tijdslimiet is gesteld op 120 sec. (2 minuten)
Er wordt geschoten in 6 categorie
Standaard Klein kaliber pistool/revolver;
Standaard Groot kaliber pistool;
Standaard Groot kaliber revolver;
Open/vrij Klein kaliber pistool/revolver;
Open/vrij Groot kaliber pistool;
Open/vrij Groot kaliber revolver.
De cat. Klein kaliber wordt verschoten met pistool/ revolver met een kaliber .22 (5,6 mm).
De cat. Groot kaliber wordt verschoten met pistool/ revolver met een kaliber .30 t/m .459 (7,62 mm t/m 11,66 mm)
De trekkerdruk en de te gebruiken munitie is vrij, met uitzondering van munitie met een extra metaaldoorborend effect, ontvlambare en lichtspoormunitie alsmede meervoudige projectielen zoals hagelmunitie.
Munitie die door de wedstrijdorganisatie als onveilig wordt beschouwd dient door de schutter uit de wedstrijd te worden genomen. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

De wapens mogen als volgt geladen worden:
Revolver: maximaal 6 patronen
Pistool standaard: maximaal 8 patronen
Pistool open: aantal patronen vrij echter er moet één magazijnwissel zijn tussen de eerste en de laatste stop-plate.
Per Categorie worden 5 series verschoten waarvan de beste drie tellen voor de uiteindelijke uitslag.

Baancommando’s kunnen zowel in de Nederlandse of in de Engelse taal gegeven worden:

“LADEN EN PROEFAANSLAGEN MAKEN”
“LOAD AND MAKE READY”
“IS DE SCHUTTER GEREED ?”
“ARE YOU READY”
“ATTENTIE”

KLEIN KALIBER PISTOOL
De wedstrijd klein kaliber pistool wordt verschoten op de int. Luchtpistoolschijf waarvan de “10” slechts een diameter heeft van 11.5 mm en de “1” een diameter heeft van 155.5 mm.
Het wedstrijdprogramma bestaat uit twee delen t.w.:
1- Voorbereiding en Proefschoten; Tijd 10 minuten
2- Wedstrijd van 40 schoten; Tijd 50 minuten.

De schijven worden gewoonlijk door de schutter gewisseld.
De schietafstand is 10 meter.

De discipline Klein kaliber Pistool wordt verschoten met pistool of revolver van het kaliber .22 (5,6 mm) en met een trekkerdruk van min. 1000 gr.
De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder wegen dan 1400gr. incl. accessoires, loopgewicht en geplaatst leeg magazijn en passen in een kistje van 300x150x50mm.
Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een baancommandant aanwezig die de navolgende commando’s zal geven.

Voorbereidingstijd incl. Proefschoten van 10 minuten: START.
Na 9.30 min.; NOG 30 Seconden
Na 10 minuten: STOP:
U mag uw wapen laden voor de wedstrijd. (d.w.z. patroonhouder vullen, plaatsen en doorladen) schutter mag proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuur.
Aanvang Wedstrijd: Tijd 50 minuten START.
10 minuten voor het einde van de wedstrijd: U heeft nog 10 minuten.
Einde wedstrijd: STOP — Veiligheidsvlag plaatsen

Het gebruik van schietpet en schietbril en baankijker is toegestaan.

LUCHTPISTOOL
Deze discipline wordt geschoten op:
¦ de Internationale Luchtpistoolschijf waarvan de “10” slechts een diameter heeft van 11.5mm en de “1” een diameter heeft van 155.5mm.
¦ de Elektronische Schietkast waarvan het tref gebied een diameter heeft van 59,5 mm.

De deelnemers kunnen zijn: junioren in drie leeftijdsgroepen t.w: jun. C 13 en 14 jaar, jun. B 15 t/m 17 jaar en jun. A 18 t/m 20 jaar.
Deze laatste leeftijdsgroep is verdeeld in dames en heren, senioren dames en heren en veteranen.
De junioren t/m 17 jaar, dames junioren 18 t/m 20 jaar, senioren dames en veteranen schieten 40 schoten en de heren junioren 18 t/m 20 jaar en senioren heren schieten 60 schoten.
U dient 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd op de schietbaan aanwezig te zijn.
20 minuten voor aanvang van de wedstrijd mag u de schietbaan op om u te installeren.
15 minuten voor aanvang van de wedstrijd gaat u verder met het installeren en tevens onbeperkt proefschoten te lossen.
Bij gebruik van de Int. Luchtpistoolschijf schieten H- en A-klasse schutters twee schoten op een schijf, alle andere klasse schieten 5 schoten op een schijf.
De schijven worden gewoonlijk door de schutter, onder toezicht van de baancommandant, gewisseld.
De schietafstand is 10 meter.
Er wordt geschoten met een Luchtpistool met een kal. 4,5 mm (.177) en een trekkerdruk van min. 500 gr.
De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder wegen dan 1500gr. incl. accessoires/loopgewicht en passen in een kistje van 420 x 200 x 50mm waarbij een tolerantie van 0.0 mm tot +1.0 mm is toegestaan.
Tevens dient het wapen voorzien te zijn van een veiligheidvlag welke door de gehele loop aangebracht moet zijn zolang het wapen niet gebruikt wordt om te schieten.

Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een baancommandant aanwezig die de schutters 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd na het schietpunt zal roepen en daarna de navolgende commando’s zal geven.

Schutters mogen schietpunt betreden en zich voorbereiden op de wedstrijd.
15 minuten voor aanvang van de wedstrijd: 15 minuten proefschieten: START
30 seconden voor het einde van het proefschieten: Nog 30 seconden
Einde tijd voor proefschieten: STOP.
Begin de wedstrijd: START.
10 minuten voor het einde van de wedstrijd: U heeft nog 10 minuten.
5 minuten voor het einde van de wedstrijd: U heeft nog 5 minuten.
Einde wedstrijd: STOP en Veiligheidsvlag plaatsen

* Elektronisch ? 40 schoten 50 minuten en 60 schoten 75 minuten totaal
* Papier/karton ? 40 schoten 60 minuten en 60 schoten 90 minuten totaal

Bij twijfel moeten de schoten gemeten worden met een “Negatief” schotmaatje met een flens van 11.5mm en een pendiameter van 4.5mm.
Het gebruik van schietpet en schietbril is toegestaan.
De baankijker is alleen toegestaan wanneer de schietschijven niet terugkomen naar het schietpunt

Korpsen:

Korpsen bestaan uit drie schutters.
De hoogst gekwalificeerde schutter in een korps is bepalend voor de klasse waarin het korps uitkomt.
De namen van de schutters die in een korps schieten dienen vóór aanvang van de wedstrijd bekend te zijn bij de wedstrijdleiding.

10 METER 5 SCHOT LUCHTPISTOOL
Deze discipline kan verschoten worden op:
1. één stationair luchtpistool schietschijf;
2. Mechanische klapschijfinstallatie voor 5 luchtpistool schietschijven;
3. Elektronische 5 schot schietkast.
Het wedstrijd programma bestaat uit series van 5 schoten in 10 seconden.
Dames, Junioren A Dames, Veteranen en Junioren B en C; 30 schoten verdeeld over 6 series van 5 schoten vooraf gegaan door een proefserie van 5 schoten.
Heren en Junioren A Heren; 40 schoten verdeeld over 8 series van 5 schoten vooraf gegaan door een proefserie van 5 schoten.
De schietafstand is 10 meter.
Er wordt geschoten met een 5 schots Luchtpistool met een kaliber van 4,5 mm (.177) met een trekkerdruk van min. 500 gram.
De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder wegen dan 1500 gram incl. magazijn, accessoires/loopgewicht en passen in een kistje van 420 x 200 x 50mm met een tolerantie van 0,0 mm tot + 1,0 mm. zonder geplaatst magazijn.
Voordat de wedstrijd wordt begonnen krijgt de schutter 3 minuten voorbereidingstijd toegewezen op het schietpunt.
Om alles ordentelijk te laten verlopen is er een baancommandant aanwezig die de navolgende commando’s zal geven:

** Wapen laden voor proefserie: (d.w.z. patroonhouder vullen, plaatsen en doorladen) schutter mag nog proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut.
1 – Bij gebruik van één stationaire Luchtpistool schietschijf:
ATTENTIE : wapen wordt in vaardige houding gebracht d.w.z. wapen op 45 ° van het lichaam, het wapen mag daarbij steunen op de schietbalie.
3-2-1 START: De schutter mag nu gedurende 10 seconden, 5 schoten lossen.
STOP — Het gebruik van een Stopwatch is hier vereist.
N.B.: Na het beëindigen van een wedstrijdprogramma wordt het commando Veiligheidsvlag plaatsen gegeven.
2 – Bij gebruik van een klapinstallatie met 5 Luchtpistool schietschijven:

ATTENTIE : de schijven worden nu weggedraaid, wapen wordt in vaardige houding gebracht d.w.z. wapen op 45 ° van het lichaam, het wapen mag daarbij steunen op de schietbalie.
3-2-1 START de schijven komen nu vóór en blijven gedurende 10 seconden vóór staan. Het wapen mag, wanneer de schietschijven voordraaien, vanuit de vaardige houding gericht worden voor het lossen van de schoten.
N.B: Na het beëindigen van een wedstrijdprogramma wordt het commando Veiligheidsvlag plaatsen gegeven.
3 – Bij gebruik van elektronische schietkast:
ATTENTIE: Het wapen wordt in vaardige houding gebracht d.w.z. wapen op 45 ° van het lichaam, het wapen mag daarbij steunen op de schietbalie, gelijktijdig worden er nu rode ledjes zichtbaar in de “tijdsaanduidingvlakken” voor de tijd van 3 seconden waarna deze ledjes doven en groene ledjes zichtbaar worden voor de tijd van 10 seconden waarin de 5 schoten gelost moeten worden.
Na de schiettijd van 10 seconden registreert de schietkast geen treffers meer en wordt in de “tijdsaanduidingvlakken” boven de desbetreffende visueel weer de rode ledjes zichtbaar.
N.B.: Na het beëindigen van een wedstrijdprogramma wordt het commando Veiligheidsvlag plaatsen gegeven.
Na iedere serie wordt bij:

1 – de aantal treffers binnen de ring “7” (59,5 mm) worden genoteerd elk als 1 punt.
2 – elke treffer binnen de ring “7” (59,5 mm) wordt genoteerd als 1 punt.
3 – aantal treffers.
Afhandeling van een “Geldige” wapenstoring:
Noteer het aantal nog intact zijnde luchtkogeltjes.
Noteer het resultaat van elk doel/schietschijf en laat de serie overschieten.
Afhandeling als volgt:
– Misser – treffer = misser
– Treffer – misser = misser
– Treffer – treffer = laagst tellende treffer
– Misser – misser = misser.

LUCHTPISTOOL OPGELEGD
Er wordt geschoten op de int. Luchtpistoolschijf waarvan de “10” slechts een diameter heeft van 11.5mm en de “1” een diameter heeft van 155.5mm.
De deelnemers kunnen zijn: Jun. D – 12 jaar en jonger, Jun. C – 13 en 14 jaar en Veteranen van 55 jaar en ouder.
Het aantal wedstrijdschoten is 40 verdeeld over 8 series van 5 schoten.
Voorafgaande aan de eerste wedstrijdschijf mogen onbeperkt proefschoten gelost worden echter binnen de gestelde wedstrijdtijd.
De schietafstand is 10 meter.
Opgelegd Luchtpistool is toegestaan voor de Categorieën: junioren D, C en Veteranen.
Bij opgelegd schieten wordt het luchtpistool met de onderzijde van de kolf op een steun geplaatst en mag niet zijdelings “aangeleund” zijn/worden tegen de installatie.
Tijdens het afvuren mag de “niet” schiethand niet boven de gordel geplaatst worden.
Het aanbrengen van speciale kolfplaten is toegestaan mits de wapens binnen de afmetingen van de meetkist blijven.
De greepdiepte voor de pink, zowel in greep als in spec. kolfplaat, mag niet dieper zijn dan 40mm gemeten vanaf de verticale lijn die gelijk is aan het meest naar voren uitstekende punt van de greep. (zie onderstaande tekening)
Illustratie………………
Voor opgelegd schieten wordt een schietstandaard gebruikt.
Indien de standaard van rond materiaal is gemaakt is de maximale afmeting 30 mm doorsnede. Indien de standaard van vierkant materiaal is gemaakt is de maximale afmeting 30X30 mm.
Het oplegpunt van de standaard dient echter altijd van rond materiaal te zijn.
Op het oplegpunt van de standaard mag beschermingsmateriaal voor het wapen worden aangebracht.
De materiaalkeuze moet echter zodanig zijn, dat zolang het wapen op de standrust rust, er geen vlakke ondergrond of zijwaarts steunvlak ontstaat.
Op of aan de schietstandaard en wapen mogen geen middelen worden aangebracht met de bedoeling om het wapen in een gefixeerde positie in of op de standaard vast te maken of te klemmen.
De schietstandaard mag met maximaal 3 steunpunten de balie/grond raken. De onderlinge afstand tussen de steunpunten is maximaal 30 cm gemeten vanuit het centrum van elk steunpunt.
Tussen de steunpunten en het oplegpunt is iedere uitvoering van de standaard toegestaan, mits de afmetingen van het gebruikte materiaal voldoen aan de gestelde afmetingen.
Het luchtpistool wordt met de onderkant van de kolf op een steun geplaatst waarbij de niet schiethand zich niet boven de gordel mag bevinden tijdens het lossen van de schoten.
Er wordt geschoten met een Luchtpistool met een kal. 4,5 mm (.177) en een trekkerdruk van min. 500 gr.
De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder wegen dan 1500gr. incl. accessoires/loopgewicht en passen in een kistje van 420 x 200 x 50mm waarbij een tolerantie van 0.0 mm tot +1.0 mm is toegestaan.
Minimaal 30 minuten vóór aanvang van de wedstrijd dient de schutter de gelegenheid te krijgen zich gereed te maken voor de Luchtpistoolwedstrijd.
Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een baancommandant aanwezig die de navolgende commando’s zal geven.
Schutters mogen schietpunt betreden en zich voorbereiden op de wedstrijd.
15 minuten voor aanvang van de wedstrijd: 15 minuten proefschieten: START
30 seconden voor het einde van het proefschieten: Nog 30 seconden
Einde tijd voor proefschieten: STOP.
Begin de wedstrijd: START.
10 minuten voor het einde van de wedstrijd: U heeft nog 10 minuten.
5 minuten voor het einde van de wedstrijd: U heeft nog 5 minuten.
Einde wedstrijd: STOP en Veiligheidsvlag plaatsen
Bij twijfel moeten de schoten gemeten worden met een “Negatief” schotmaatje met een flens van 11.5mm en een pendiameter van 4.5mm.
Het gebruik van schietpet en schietbril is toegestaan.
De baankijker is alleen toegestaan wanneer de schietschijven niet terugkomen naar het schietpunt

Korpsen:
Korpsen bestaan uit drie schutters.
De namen van de schutters die in een korps schieten dienen vóór aanvang van de wedstrijd bekend te zijn bij de wedstrijdleiding.

MEESTERKAART LICHT EN ZWAAR
Deze discipline wordt verschoten op de Int. Pistoolschijf 25/50 mtr. en het schietprogramma bestaat uit 8 series van 5 schoten vooraf gegaan door twee proefseries van 5 schoten.
U ontvangt 10 schietschijven; 8 schietschijven voor de wedstrijd en 2 schietschijven voor proefschoten.
De schijven worden door de schutter, op commando van de baancommandant, gewisseld
De schietafstand is 25 meter
Uiteraard zijn er dan een aantal spelregels. Deze worden verwoord in het K.N.S.A. Schiet- en Wedstrijdreglement, welke verkrijgbaar is op het Bondsbureau tegen betaling.
Om u alvast enige inzicht te geven in deze discipline volgen hier enige belangrijke items op een rij.
De discipline Meesterkaart licht wordt verschoten met pistool of revolver van het kaliber 5,6 mm (.22) en een trekkerdruk van min. 1000 gr.
De discipline Meesterkaart zwaar wordt verschoten met pistool of revolver van het kaliber 7,62 t/m 9,65 mm (.30 t/m .38) en een trekkerdruk van min. 1000 gr.
De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder zijn dan 1400 gr. incl. accessoires, loopgewicht en geplaatst leeg magazijn en moeten passen in een kistje van 300x150x50 mm.
Voordat de wedstrijd wordt begonnen krijgt u 5 minuten de tijd om u te installeren op de schietbaan.
Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een baancommandant aanwezig die op luiden toon de navolgende commando’s zal geven.

n ** Wapen Laden voor de proefserie: (d.w.z. patroonhouder vullen, plaatsen en doorladen) u mag ook proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut.
n Attentie: (wanneer geen schutter reageert volgt na 3 sec. het commando)
n Start ( u heeft nu max. 5 minuten de tijd om 5 schoten te lossen)
n Stop, Schijven wisselen; d.w.z. u kunt de schietschijf naar u toehalen en verwisselen voor een nieuwe schietschijf en daarna weer naar voren sturen.
n Einde wedstrijd: Wapens ontladen en veiligheidsvlag plaatsten, schijf ophalen.

Wanneer dit alles is gebeurt, begint de cyclus bij ** weer opnieuw en geeft de hoofdbaancommandant aan welke serie wordt geschoten. b.v eerste-, tweede-, enz. enz.

N.B.: Het komt voor dat de baancommandant de aanwezigen vraagt of het een probleem is wanneer de schijven worden gewisseld wanneer alle schutters zijn uitgeschoten.
U krijgt dan niet de volle 5 minuten tot uw beschikking. Mocht echter één van de aanwezigen daar bezwaar tegen maken dan blijven de volle 5(vijf) minuten van kracht. Het kan dus niet verplicht worden opgelegd!

Het gebruik van baankijker, schietpet en schietbril is toegestaan.

OLYMPISCH SNELVUUR PISTOOL
De discipline Olympisch snelvuur Pistool is een perfecte discipline voor die schut(s)ters die van een uitdaging houden omdat n.l. deze discipline wordt verschoten in series van 8, 6 en 4 sec. per 5 schoten.
De discipline wordt verschoten op 5(vijf) Int. 25 mtr. Snelvuurschijf (hartafstand 75 cm.), waarvan de 10-ring een doorsnee heeft van 10 cm en de schijf verder is voorzien van twee horizontale witte strepen welke zijn aangebracht op het midden van de schijf, links en rechts van de 10-ring. De lengte van ieder streep is 125 mm en de breedte is 5 mm.
De schietafstand is 25 mtr.
De gehele wedstrijd wordt in tijd verschoten d.w.z. schietschijf staat vóór gedurende uw serie schiettijd t.w.
Proefserie 5 schoten in 8 sec.
daarna 2 series van 5 schoten in 8 sec.
daarna 2 series van 5 schoten in 6 sec.
daarna 2 series van 5 schoten in 4 sec.
Wanneer iedere deelnemers is geweest komt u weer op de schietbaan voor de volgende series t.w.

Proefserie 5 schoten in 8 sec.
daarna 2 series van 5 schoten in 8 sec.
daarna 2 series van 5 schoten in 6 sec.
daarna 2 series van 5 schoten in 4 sec.
In totaal lost u dan 70 schoten, excl. de eventuele storingen. Niet meer dan 1(een) storing per 30 schoten excl. proef.

Uiteraard zijn er dan een aantal regels. Deze worden verwoord in het K.N.S.A. Schiet- en Wedstrijdreglement, welke verkrijgbaar is op het Bondsbureau tegen betaling.
Om u alvast enig inzicht te geven in deze snelle discipline volgen hier enige belangrijke items op een rij.
De discipline Olympisch snelvuur Pistool wordt verschoten met een pistool met het kaliber 5,6 mm (.22) en met een trekkerdruk van min. 1000 gr.
De te gebruiken patronen zijn van het kaliber .22 LR waarvan de kogelpunt een gewicht moet hebben van min. 2,53 gr. (39 grain) en een min. snelheid van 250m/sec.
De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder wegen dan 1400gr. incl. accessoires, loopgewicht en geplaatst leeg magazijn en passen in een kistje van 300x150x50mm.
Alvorens aan de wedstrijd te beginnen krijgt u 3 minuten de tijd om u te installeren op de schietbaan, richtoefeningen zijn toegestaan.
Om alles ordentelijk te laten verlopen geeft een baancommandant de navolgende commando’s:

§ ** Laden voor de proefserie van 8 sec.: (d.w.z. patroonhouder vullen, plaatsen en doorladen) u mag ook proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut.
§ Attentie: schijven worden nu weggedraaid, wapen wordt in vaardige houding gebracht d.w.z. wapen op 45 ° van het lichaam.
§ De schijven komen nu na 7 seconden voor en blijven gedurende de serietijd vóór staan. Het wapen mag, wanneer de schietschijf voordraait, vanuit de vaardige houding gericht worden voor het lossen van de schoten.
§ Wapen ontladen en veiligheidsvlag plaatsen: u verlaat hierna de schietstand.

De treffers worden nu door de hoofdbaancommandant luid en duidelijk afgeroepen en zichtbaar gemaakt voor de schutter door het plaatsen van 5(vijf) grote schotmaten, diameter 5 cm – ene zijde is rood gekleurd (10) de andere zijde wit en aan beide zijde een pen .22. Een schrijver noteert de score en de schijven worden daarna afgeplakt.

Wanneer dit alles is gebeurt begint de cyclus bij ** weer opnieuw en geeft de hoofdbaancommandant aan welke serie wordt geschoten. b.v derde serie van 4 sec.
Het gebruik van baankijker, schietpet en schietbril is toegestaan.
Als ‘tip’ krijgt u mee: zorg voor een stopwatch voor eigen controle en een handdoekje om de bezweten handen af te vegen.

Bij gebruik van electronische schietbanen:
· ** Wapens laden voor de proefserie : (d.w.z. patroonhouder vullen en het wapen doorladen ). schutter mag ook proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut.
· Attentie: Op dit commando brengt u het wapen in “vaardige houding” en gaat het rode licht aan.
· Na 7 sec. gaat het groene licht aan om na 8 sec. , 6 sec. of 4 sec. weer over te gaan in rood licht.
· Stop: Na 1 minuut wordt weer het commando ** Wapens laden voor …….. gegeven.
Finale:
Alvorens aan de finale te beginnen krijgen de 6(zes) deelnemers 2 minuten voorbereidingstijd, richtoefeningen en droogvuren is toegestaan tijdens deze periode.
De finale wordt verschoten over 4 tot 8 – 4 sec. series, vanaf de 4de serie vallen er finalisten af.
Score is 1 punt binnen de ring 9.7. Bij gelijk eindigen worden er net zo lang series van 4 sec. geschoten totdat er een doorbraak is, deze treffers worden niet meegeteld.

“STAND-BY”
“ONTLADEN EN WAPEN LEEG TONEN”
“UNLOAD, SHOW CLEAR”
“WAPEN VEILIG, VEILIGHEIDSVLAG AANBRENGEN, SLUITEN EN HAMER NAAR VOREN, “WAPEN HOLSTEREN C.Q. OPBERGEN”
“CLOSE WAEPON, SAFETY FLAGS INSERTED, HAMMER DOWN, HOLSTER”
“BAAN VRIJ”
“RANGE CLEAR”

Storingen aan het wapen dient door de schutter zelf te worden verholpen en zal nooit leiden tot een herkansing.

SERVICE PISTOL LICHT EN ZWAAR
Deze discipline wordt verschoten met:
– klein kaliber wedstrijd – kaliber .22
– groot kaliber wedstrijd – kaliber 7.62 tot en met 11.66 mm (.30 – .459)
De bijbehorende schietschijf is: 3201/60 en 3201 zie onder

Service pistol is de Engelse variant van ons Nederlandse Militair Pistool.
Het eerste meest opvallende verschil is dat de schutter vrij is om een- of tweehandig te schieten.
Andere verschillen zijn: er worden per schutter slechts twee schijven gebruikt, er wordt alleen staande geschoten, alle vier series van 6 schoten volgen meteen achter elkaar (hier blijkt het voordeel van 4 magazijnen of 4 speedloaders) en deze discipline kent geen storingen.

N.B.: Bij een wapenstoring dient het wapen min. 1 minuut richting kogelvanger gehouden te worden.

Proefschoten vooraf en het tussentijds tellen en plakken vervalt dus ook.
Het dragen van oor- en oogbescherming is verplicht voor iedereen die zich op de schietbaan bevind.

Nu het verloop van de wedstrijd:
Nadat u het inschrijfformulier hebt ingevuld en het inschrijfgeld hebt voldaan ontving u dit infoblad en uw schijven (voorzien van volgnummer en uw naam).
Met deze schijven gaat u naar de schietbaan alwaar u zich in volgorde van aankomst opstelt in rotten verdeeld over telkens 2 schijfhouders.

Zodra u aan de beurt bent worden uw schijven door de assistentbaancommandant op de schijfhouders bevestigd en u stelt zich op op het 25 meter schietpunt voorzien van een wapen met veiligheidsvlag en zo mogelijk vier magazijnen(speedloaders) elk geladen met 6 patronen.
Mocht u niet in het bezit zijn van vier magazijnen(speedloaders) dan moet u in elk geval het totaal van 24 patronen bij u dragen.
Zodra de serie vòòr u is beëindigd worden de schijven door de assistentbaancommandant gewisseld en uw aandacht moet nu gericht zijn op de baancommandant.

In dit reglement wordt steeds gesproken over een fluitsignaal daarmee wordt bedoeld een signaal waarmee de serie wordt begonnen en geëindigd.
Dit mag ook een elektronische tijdmeting zijn welke duidelijk hoorbaar is voor de deelnemer of kleuren led (rood/groen).
Gezien de snelheid van enige series is het “verplicht” om bij gebruik van een fluitsignaal daarvoor een aparte official aan te wijzen zodat de baancommandant zich alleen met de veiligheid kan bezighouden.

Tabel:
Stage: Afstand: Schoten: Welke schijf: Houding:
1 25 mtr 6 Linker staand
2 20 mtr 3+3 Beide schijfen staand
3 15 mtr 2+2+2 Rechter schijf staand
4 10 mtr 3+3 Beide schijfen staand

Deze geeft u een aantal commando’s waarvan eerst hieronder de betekenis wordt verduidelijkt:

“LADEN” Veiligheidsvlag verwijderden en gevuld magazijn in wapen invoeren en doorladen en richtoefeningen (1 minuut).
“SCHUTTER GEREED” Indien niemand zijn hand opsteekt neemt de baancommandant aan dat u gereed bent en gaat hij verder met
“VAARDIGE HOUDING” U houdt uw wapen met een of twee handen vast, max. 45 graden t.o.v. de lichaams-as en niet binnen de schietlijn.
Na 5 sec. wordt het startsignaal gegeven. Wanneer de schutter gereed is met de oefening klinkt het commando:
“ONTLADEN” en “LEEG TONEN” Wanneer akkoord de veiligheidsvlag plaatsen, volgt het navolgende commando:
“VOLGEND SCHIETPUNT” De schutter mag dan oplopen waarna het commando:
“LADEN” wordt gegeven. De schutter plaatst dan pas een magazijn en laadt het wapen door.
Deze commando’s vanaf “SCHUTTER GEREED” voor alle 4 de stages herhalen en eindigen met:
“ONTLADEN” en “TONEN” Magazijn verwijderen en het wapen 2x doorladen.
veiligheiddsvlag plaatsen en door baancommandant laten controleren.
“U KUNT DE BAAN VERLATEN” Spreekt voor zich

Stagebeschrijving:
ad1. Vanaf de 25 mtr. lijn verschiet u uw zes schoten uitsluitend op de linker schijf in de toegewezen tijd van 15 seconden.
De houding is vrij, dus een- of tweehandig. Na deze serie loopt u, op commando van de baancommandant, verder naar de 20 mtr. lijn.
Er worden geen schijven geplakt; u kunt uw score dus niet gaan bekijken. Dit geldt voor elke stage.
ad2. Hier hebt u 10 seconden de tijd om de zes schoten te lossen.
Houdt er rekening mee dat op elke schijf drie schoten gelost moeten worden, bij telling mogen er niet meer dan twaalf gaten in iedere schijf zitten. Zijn het er meer dan twaalf dan vallen de hoogst te waarderen schoten af.
ad3. U loopt nu na de 15 mtr. lijn en nadat u de VAARDIGE HOUDING heeft aangenomen krijgt u de gelegenheid om in drie seconden twee schoten te lossen, daarna krijgt u drie seconden om weer de VAARDIGE HOUDING aan te nemen waarna de volgende twee schoten gelost moeten worden in drie seconden. Dit herhaalt zich nog eenmaal.
ad4. Nu loopt u naar de 10 mtr. lijn waar u zes seconden de tijd krijgt om zes schoten te lossen.
Denk erom op ieder schijf drie schoten, idem als ad2.
Mocht de duelinstallatie ouderdomsgebreken vertonen en verdere actie weigeren dan wordt de wedstrijd voortgezet door het gebruik van een fluitsignaal.
Het eerste fluitsignaal is het begin van de tijd en het begin van het tweede fluitsignaal is het einde van de tijd. Schoten voor het eerste fluitsignaal of na het tweede fluitsignaal gelost worden beschouwd als missers waarbij het aantal vanaf het hoogst te waarderen schot wordt verminderd.
Op de terugweg van het laatste schietpunt kunt u nog gauw even uw hulzen verzamelen voordat de bekende figuur met het gebogen hoofd dit al heeft gedaan. Indien u links en rechts niet hebt verwisseld en al uw schoten uw eigen schijven hebben getroffen is het eindresultaat dat elke schijf 12 mooie ronde gaatjes vertoont.

Daarmee komen wij bij een aantal zaken welke vooraf besproken moeten worden maar die wij u niet toewensen.

A.: Indien in uw schijven onverhoopt minder schoten voorkomen betekent dat dat uw schoten aan de late kant waren. De grens is 1 1/2: 1 d.w.z. indien de breedte van het schot meer dan 1 1/2 maal de hoogte is, is het een ongeldig schot en de griffier zal dit als een misser noteren.
B.: Zowel in het parcoursschieten als bij Service Pistol wordt het niet vlekkeloos verlopen van een serie toegeschreven aan de schutter. Wapenstoringen, munitiestoringen, laadfouten etc. leiden niet tot herhaling van de serie. Gaat er iets fout dan hebt u eenvoudig pech. Meestal is dit niet zo erg b.v. wanneer u uw veiligheidspal vergeet dan herstelt u dit en gaat gewoon door.
C.: Toegelaten wapens zijn alle klein kaliber wapens en alle centraal vuurwapens (zie Militair Pistool), Hand- of Palmsteun is niet toegestaan voor beide wapens.
D: Het is niet toegestaan om een Pistool met meer patronen te laden dan voor de serie gebruikelijk is.

Alleen bij “OPEN” wedstrijden (zijnde geen AK’s, DK’s en NK’s) kan het toegestaan worden om meerdere starts te schieten voor dezelfde discipline, alleen de laatste score van deze starts wordt meegenomen in de uitslag van de wedstrijd.

De totale uitslagenlijst wordt aan een van de deelnemers van uw vereniging toegezonden en aan de hand van deze lijst kunt u op uw oorkonde de door u behaalde plaats invullen.
Uw eigen resultaat flatteren kan toch niet want anderen zien die lijst ook. Ik hoop dat uw kennismaking met service Pistol u is bevallen en wij zien u gaarne terug op de volgende wedstrijd.

Voor groot kaliber schijf 3201:

Afmeting schietschijf totaal is 76 x 45 cm
Illustratie……………..
De te gebruiken schietschijven:
Voor klein kaliber schijf 3201/60:
Illustratie……………..
Afmeting schietschijf totaal is 50 x 35 cm

STANDAARD PISTOOL
Deze discipline wordt verschoten op de Int. Pistoolschijf 25/50 mtr. en het schietprogramma bestaat uit 12 series van 5 schoten vooraf gegaan door één proefserie van 5 schoten.
De schietafstand is 25 mtr.
De gehele wedstrijd wordt in tijd geschoten en ziet er als volgt uit:
Proefserie 5 schoten in 150 sec.
daarna 4 series van 5 schoten in 150 sec. elk
daarna 4 series van 5 schoten in 20 sec. elk
daarna 4 series van 5 schoten in 10 sec. elk
Toegestaan zijn alle wapens van het kal. .22 (5,6 mm) en een trekkerdruk van min. 1000 gr.
De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder zijn dan 1400 gram incl. accessoires, loopgewicht en geplaatst leeg magazijn en moeten passen in een kistje van 300x150x50 mm.
Alvorens aan de wedstrijd te beginnen krijgt de schut(s)ter de gelegenheid de schietbaan te betreden om zijn/haar uitrusting uit te pakken en gereed te leggen. Wanneer dit (op indicatie van de baancommandant) is gebeurd krijgt de schut(s)ter 5 minuten de tijd om zich voor te bereiden op de wedstrijd.
Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een baancommandant aanwezig die de navolgende commando’s zal geven.
Voorbereidingstijd van 5 minuten start nu. ( het is de schut(s)ter toegestaan richtoefeningen te maken en droog te vuren).
STOP: ** Wapens laden voor de proefserie : (d.w.z. patroonhouder vullen en het wapen doorladen ). schutter mag ook proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut.
Attentie: zie *) De schietschijf draait nu weg en komt na 7 sec. weer voor om na 150 sec. (serietijd) weer weg te draaien.
Stop, Wapens ontladen en veiligheidsvlag plaatsen Wanneer een ieder aan dit commando gehoor heeft gegeven en uit de schietstand is gestapt, controleert de baancommandant of alle wapen zijn voorzien van een veiligheidsvlag en geeft dan de baan veilig voor het verwisselen van de schijven.

N.B.: Wanneer de schijven worden afgeplakt zal de hoofdbaancommandant de treffers luid en duidelijk afroepen welke daarna door een schrijver worden genoteerd.
Afplakken of verwisselen van de schietschijf gebeurt na iedere 5 schoten!

De treffers moeten en worden bij twijfel gemeten met een schotmaat van kal. 5,6mm (.22).
Wanneer dit is gebeurd begint de cyclus bij ** weer opnieuw en geeft de hoofdbaancommandant aan welke serie wordt geschoten b.v. . 1e /2e /3e of 4e serie van 150 sec., 20 sec. of 10 sec.
*) In de series van 20 en 10 sec. wordt na het commando: Attentie het wapen in vaardige houding gebracht d.w.z. wapen op 45 ° van het lichaam zonder ondersteuning.
Herhaling of het completeren van een serie is toegestaan na een geldige storing, daartoe wordt het wapen met 5 patronen geladen en op commando afgevuurd. Niet afgevuurde schoten en schoten die in de herhalingsserie de schijf niet raken, worden als missers gewaardeerd. De dan vijf laagst tellende schoten worden genoteerd.
In totaal lost u dan 65 schoten, excl. de eventuele storingen t.w. 1 storing in de 150 sec. series en 1 storing in de 20 en 10 sec. series tezamen excl. proef
Het gebruik van kijker, schietpet en schietbril is toegestaan.
Bij gebruik van electronische schietbanen:
** Wapens laden voor de proefserie : (d.w.z. patroonhouder vullen en het wapen doorladen ). schutter mag ook proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut.
Attentie: zie *) Op dit commando gaat het rode licht aan voor 7 sec.
Na deze 7 sec. gaat het groene licht aan om na 150 sec. , 20 sec. of 10 sec. weer over te gaan in rood licht.
Stop: Na 1 minuut wordt het commando ** Wapens laden voor serie …….. , gegeven.

VRIJ PISTOOL
Deze discipline kan zowel op een Elektronisch schietkast als op de Int. Pistoolschijf 25/50 mtr. verschoten worden en het schietprogramma bestaat uit 12 series van 5 schoten.
De schijven worden gewoonlijk door de schutter gewisseld.
De schietafstand is 50 meter.
De discipline Vrij Pistool wordt verschoten met speciaal vrij pistool van het kal. .22 (5,6 mm).
Het bedoelde wapen heeft een speciale kolf welke als een klem/handschoen om de hand heen sluit.
Het wapen bezit geen patroonhouder en moet per schot geladen worden.
Zowel de trekkerdruk als afmetingen zijn vrij
Het is ook toegestaan deze wedstrijd te verschieten met een standaard wapen van het kal. .22 (5,6 mm), echter het wapen moet dan wel schot voor schot geladen worden.
De schutter dient 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd op de schietbaan aanwezig te zijn. Deze 30 minuten wordt verdeeld in twee delen t.w. de eerste 15 minuten om u te installeren op het schietpunt en de volgende 15 minuten om u verder te installeren en tevens onbeperkt proefschoten te lossen.
Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een baancommandant aanwezig die de navolgende commando’s zal geven.
Schutters mogen schietpunt betreden en zich voorbereiden op de wedstrijd.
15 minuten voor aanvang van de wedstrijd: 15 minuten proefschieten: START
30 seconden voor het einde van het proefschieten: Nog 30 seconden
Einde tijd voor proefschieten: STOP.
Begin de wedstrijd: START.
10 minuten voor het einde van de wedstrijd: U heeft nog 10 minuten.
5 minuten voor het einde van de wedstrijd: U heeft nog 5 minuten.
Einde wedstrijd: STOP en Veiligheidsvlag plaatsen
Het gebruik van baankijker, schietpet en schietbril is toegestaan.