Olympisch Snelvuur Pistool

OLYMPISCH SNELVUUR PISTOOL De discipline Olympisch snelvuur Pistool is een perfecte discipline voor die schut(s)ters die van een uitdaging houden omdat n.l. deze discipline wordt verschoten in series van 8, 6 en 4 sec. per 5 schoten. De discipline wordt verschoten op 5(vijf) Int. 25 mtr. Snelvuurschijf (hartafstand 75 cm.), waarvan de 10-ring een doorsnee heeft van 10 cm en de schijf verder is voorzien van twee horizontale witte strepen welke zijn aangebracht op het midden van de schijf, links en rechts van de 10-ring. De lengte van ieder streep is 125 mm en de breedte is 5 mm. De schietafstand is 25 mtr. De gehele wedstrijd wordt in tijd verschoten d.w.z. schietschijf staat vóór gedurende uw serie schiettijd t.w. Proefserie 5 schoten in 8 sec. daarna 2 series van 5 schoten in 8 sec. daarna 2 series van 5 schoten in 6 sec. daarna 2 series van 5 schoten in 4 sec. Wanneer iedere deelnemers is geweest komt u weer op de schietbaan voor de volgende series t.w. Proefserie 5 schoten in 8 sec. daarna 2 series van 5 schoten in 8 sec. daarna 2 series van 5 schoten in 6 sec. daarna 2 series van 5 schoten in 4 sec. In totaal lost u dan 70 schoten, excl. de eventuele storingen. Niet meer dan 1(een) storing per 30 schoten excl. proef. Uiteraard zijn er dan een aantal regels. Deze worden verwoord in het K.N.S.A. Schiet- en Wedstrijdreglement, welke verkrijgbaar is op het Bondsbureau tegen betaling. Om u alvast enig inzicht te geven in deze snelle discipline volgen hier enige belangrijke items op een rij. De discipline Olympisch snelvuur Pistool wordt verschoten met een pistool met het kaliber 5,6 mm (.22) en met een trekkerdruk van min. 1000 gr. De te gebruiken patronen zijn van het kaliber .22 LR waarvan de kogelpunt een gewicht moet hebben van min. 2,53 gr. (39 grain) en een min. snelheid van 250m/sec. De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder wegen dan 1400gr. incl. accessoires, loopgewicht en geplaatst leeg magazijn en passen in een kistje van 300x150x50mm. Alvorens aan de wedstrijd te beginnen krijgt u 3 minuten de tijd om u te installeren op de schietbaan, richtoefeningen zijn toegestaan. Om alles ordentelijk te laten verlopen geeft een baancommandant de navolgende commando’s: § ** Laden voor de proefserie van 8 sec.: (d.w.z. patroonhouder vullen, plaatsen en doorladen) u mag ook proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut. § Attentie: schijven worden nu weggedraaid, wapen wordt in vaardige houding gebracht d.w.z. wapen op 45 ° van het lichaam. § De schijven komen nu na 7 seconden voor en blijven gedurende de serietijd vóór staan. Het wapen mag, wanneer de schietschijf voordraait, vanuit de vaardige houding gericht worden voor het lossen van de schoten. § Wapen ontladen en veiligheidsvlag plaatsen: u verlaat hierna de schietstand. De treffers worden nu door de hoofdbaancommandant luid en duidelijk afgeroepen en zichtbaar gemaakt voor de schutter door het plaatsen van 5(vijf) grote schotmaten, diameter 5 cm – ene zijde is rood gekleurd (10) de andere zijde wit en aan beide zijde een pen .22. Een schrijver noteert de score en de schijven worden daarna afgeplakt. Wanneer dit alles is gebeurt begint de cyclus bij ** weer opnieuw en geeft de hoofdbaancommandant aan welke serie wordt geschoten. b.v derde serie van 4 sec. Het gebruik van baankijker, schietpet en schietbril is toegestaan. Als ‘tip’ krijgt u mee: zorg voor een stopwatch voor eigen controle en een handdoekje om de bezweten handen af te vegen. Bij gebruik van electronische schietbanen: · ** Wapens laden voor de proefserie : (d.w.z. patroonhouder vullen en het wapen doorladen ). schutter mag ook proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut. · Attentie: Op dit commando brengt u het wapen in “vaardige houding” en gaat het rode licht aan. · Na 7 sec. gaat het groene licht aan om na 8 sec. , 6 sec. of 4 sec. weer over te gaan in rood licht. · Stop: Na 1 minuut wordt weer het commando ** Wapens laden voor …….. gegeven. Finale: Alvorens aan de finale te beginnen krijgen de 6(zes) deelnemers 2 minuten voorbereidingstijd, richtoefeningen en droogvuren is toegestaan tijdens deze periode. De finale wordt verschoten over 4 tot 8 – 4 sec. series, vanaf de 4de serie vallen er finalisten af. Score is 1 punt binnen de ring 9.7. Bij gelijk eindigen worden er net zo lang series van 4 sec. geschoten totdat er een doorbraak is, deze treffers worden niet meegeteld. “STAND-BY” “ONTLADEN EN WAPEN LEEG TONEN” “UNLOAD, SHOW CLEAR” “WAPEN VEILIG, VEILIGHEIDSVLAG AANBRENGEN, SLUITEN EN HAMER NAAR VOREN, “WAPEN HOLSTEREN C.Q. OPBERGEN” “CLOSE WAEPON, SAFETY FLAGS INSERTED, HAMMER DOWN, HOLSTER” “BAAN VRIJ” “RANGE CLEAR” Storingen aan het wapen dient door de schutter zelf te worden verholpen en zal nooit leiden tot een herkansing.