Kantine Bezoek? Coronatoegansbewijs Verplicht!

Beste leden,

Zoals u waarschijnlijk wel vernomen zult hebben heeft de overheid besloten dat per 25 september 2021 de 1,5 meter-regel voor sportkantines komt te vervallen.

Wel is het vanaf 06 november 2021 verplicht om toegang te krijgen tot de sportverenigingen, dus sportkantines maar nu ook de schietbaan, een geldig “coronatoegangsbewijs” te kunnen tonen alsmede een legitimatiebewijs.

Dit geldt ook voor onze vereniging.

Wat houdt dat in:

Als u de vereniging in wil om of naar de kantine te gaan of te komen schieten, zal er bij zowel bij de kantine als bij het schietbureau om een geldig coronatoegangsbewijs gevraagd worden.

Zonder geldig coronatoegangsbewijs en legitimatie mag de vereniging niet worden betreden.

Zoals gezegd betreft dit een overheidsmaatregel die wij verplicht zijn toe te passen. Wij respecteren ieders mening, maar het heeft dus geen enkele zin om hierover met ons of de medewerkers in discussie te gaan. Doe dat dan ook s.v.p. niet!

 

De controle op de naleving is opgedragen aan de gemeentes die daarvoor extra geld te beschikking hebben gekregen. Er is aangekondigd dat er regelmatig zal worden gecontroleerd en bij niet naleving gelden er forse sancties.

Mocht door uw toedoen of nalaten er aan de vereniging een dergelijke sanctie worden opgelegd dan zullen wij u daarvoor helaas aansprakelijk moeten stellen.

 

Het bestuur van S.V. Generaal Chassé.

Updated: november 6, 2021 — 10:37 pm