Algemene Leden Vergadering, 17 juni 2022 20:30

Beste leden,

Op 17 juni 2022 zal in het verenigingsgebouw de Algemene Leden Vergadering worden gehouden.
Deze begint om 20:30 uur.

Bijgevoegd vinden jullie de agenda.

Wij hopen jullie in grote getallen te mogen verwelkomen.

Namens het gehele bestuur,

 

Updated: juni 15, 2022 — 7:47 am