Agenda ALV 26 juli 2019

Algemene Leden Vergadering op 26 juli 2019

Op 26 juli a.s. zal in het verenigingsgebouw de Algemene Leden Vergadering worden gehouden. Deze begint om 20:30 uur.

De agenda is als volgt:

 • Opening
 • Notulen vergadering 9 april 2018
 • Ingekomen stukken 
 • Jubilarissen van de vereniging
 • Jaarverslag Bestuur 2018
 • Financieel Jaarverslag 2018, kostenbegroting 2019
 • Kascommissie financiële controle 2018
 •  Kiezen nieuw lid Kascommissie.
 • Kiezen penningmeester
 • Overige mededelingen.
 • Rondvraag.
 • Sluiting.

Namens het bestuur van SV Generaal Chassé.

Updated: juli 3, 2019 — 4:10 pm