Het bestuur

Het huidige bestuur van SV Generaal Chasse bestaat uit:

Voorzitter Dagelijks Bestuur Dhr. G.W. (Willem) de Heus
voorzitter@svgeneraalchasse.nl
Secretaris, tevens
contactpersoon voor
contractueel gebruik van de baan.
Dagelijks Bestuur Dhr. H. (Henk) Brands
secretaris@svgeneraalchasse.nl
info@svgeneraalchasse.nl
Penningmeester Dagelijks Bestuur penningmeester@svgeneraalchasse.nl
Hoofd Veiligheid & Integriteit Commissielid Vacature
veiligheid@svgeneraalchasse.nl
ict@svgeneraalchasse.nl
Hoofd Bar Vrijwilliger Dhr. J (Joop) Bouwhuis
bar@svgeneraalchasse.nl
Hoofd Opleiding Commissielid G.T. (Gerard) de Jongh
opleiding@svgeneraalchasse.nl
Hoofd Schietbureau Algemeen Bestuur Dhr. M.C. (Marco) Streef
schietbureau@svgeneraalchasse.nl
Hoofd Technische Dienst Algemeen Bestuur Dhr. G.W. (Willem) de Heus
(dubbelfunctie met VZ)
td@svgeneraalchasse.nl

Taakomschrijvingen Bestuur SVGC

Vacatures
Zoals u kunt lezen is er een vacature in het bestuur. Indien leden zich geroepen voelen om een van deze twee open plaatsen in te vullen, dan graag contact opnemen met de voorzitter, de penningmeester of de secretaris. Er bestaat ook de mogelijkheid om wel de activiteit aan te sturen zonder dat men daarbij ook bestuurslid is. Hierdoor wordt de tijd die je er aan moet besteden aanmerkelijk verkort. Mocht dat voor jou van belang zijn, vraag er dan naar bij en van de bestuursleden.

Belangrijk
Er is een Vertrouwens Contact Persoon in de vereniging. Dat is de heer Erik Verkruijsse. Alles wat aan hem wordt voorgelegd is vertrouwelijk.
Hij is via de mail te bereiken vertrouwenspersoon@svgeneraalchasse.nl

Daarnaast zijn er een heleboel vrijwilligers die technische werkzaamheden uitvoeren, het schietbureau bemannen, achter de bar staan,
lid zijn van de ballotagecommissie of op een andere manier de vereniging van dienst zijn. Daar zijn uiteraard nog steeds nieuwe mensen welkom.

 Heeft u een vraag of een opmerking…….?
Er is op de wekelijkse schietavonden (bijna) altijd een bestuurslid aanwezig.
Spreek deze gerust aan of stuur een mail aan: info@svgeneraalchasse.nl

Je ontvangt dan zo snel als mogelijk antwoord.

Laatste berichten

S.V. Generaal Chassé © 2015   |   Styling by Webmaster Frontier Theme