Algemene Leden Vergadering – 2018

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit om aanwezig te zijn bij de algemene leden vergadering.
De vergadering vindt plaatst in het clubgebouw op vrijdag 20 april om 20:30.

De agenda is als volgt:
– Opening
– Notulen vergadering 21 april 2017
– Ingekomen stukken
– Jubilarissen van de vereniging
– Jaarverslag Bestuur 2017
– Financieel Jaarverslag 2017, kostenbegroting 2018
– Kascommissie financiële controle 2017
– Kiezen nieuw lid Kascommissie.
– Overige mededelingen.
– Rondvraag.
– Sluiting.
Namens het bestuur van SV Generaal Chassé.

Laatste berichten

Updated: april 18, 2018 — 6:57 pm
S.V. Generaal Chassé © 2015   |   Styling by Webmaster Frontier Theme